Wijzigingen nieuwe Wet inburgering op een rij

15-10-2012

Vanaf 1 januari 2013 geldt in Nederland de nieuwe Wet inburgering.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft in een heldere PowerPoint-presentatie de belangrijkste wijzigingen weer.
Bekijk de PowerPoint-presentatie.

Tevens is er door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een steunpunt (volwassenen)educatie opgezet. Op de website van het steunpunt is onder andere te lezen hoe het educatiedeel van het participatiebudget is opgebouwd.
Bekijk de website van het steunpunt (volwassenen)educatie.

Bron: Gemeenteloket SZW