Wijzigingen in volwasseneneducatie

24-10-2012

In september 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijzigingen in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) per 1 januari 2013. Lees hier de belangrijkste wijzigingen en de gevolgen voor lagere wetgeving.

De belangrijkste wijzigingen in de WEB:

  • De verantwoordelijkheid voor het voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen (vavo) ligt niet langer bij gemeenten.
  • Het educatiegeld van € 53 miljoen kan door gemeenten alleen nog ingezet worden voor taal en rekenen en voor NT2.
  • Gemeenten kunnen enkel inkopen bij roc’s op basis van groepscontacturen.

Wilt u meer weten over de WEB en de gevolgen voor de lagere wetgeving? Lees verder op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Bron: www.vng.nl