Uw resultaten worden niet getoond?

25-02-2013

Gebruikt u CODE Plus? Dan kan het zijn dat uw resultaten momenteel niet zichtbaar zijn in de CODE Plus-omgeving. Het probleem is bij ons bekend. Er wordt hard gewerkt om het probleem op te lossen.

Your results do not show?
Do you use CODE Plus? Then it may be that your results are currently not visible in the CODE Plus environment. The problem is known to us. We are working hard to solve the problem.