CODE Plus deel 4 door meelezers beoordeeld met een 8!

16-05-2012

Bij de ontwikkeling van CODE Plus, de volledig herziene editie van CODE, zijn middels panelbijeenkomsten de wensen van de gebruikers uitgebreid geïnventariseerd. Tijdens deze bijeenkomsten bleek dat de overstap van CODE deel 2 naar CODE deel 3 als te groot werd ervaren. Om te kunnen garanderen dat dit in de herziene editie verbeterd is, heeft een aantal NT2 docenten het nieuwe materiaal beoordeeld. De meelezers zijn erg positief en beoordelen het nieuwe materiaal gemiddeld met een 8!

De takenboeken van CODE Plus

CODE Plus bestaat uit vier in plaats van drie takenboeken, één per niveaustap (0-A1, A1-A2, A2-B1, B1-B2). Hierdoor is CODE Plus deel 4, vergelijkbaar met het oude CODE deel 3:

Oud Niveau Nieuw Niveau
CODE 1 0 - A2 CODE Plus 1 0 - A1
CODE Plus 2 A1 - A2
CODE 2 A2 - B1 (Staatsexamen I) CODE Plus 3 A2 -B1 (Staatsexamen I)
CODE 3 B1 - B2 (Staatsexamen II) CODE Plus 4 B1 - B2 (Staatsexamen II)

Beoordeling meelezers

Uit de beoordelingen van de meelezers blijkt dat de auteurs er in geslaagd zijn de behoeftes vanuit de markt goed door te vertalen. Deel 3 en deel 4 sluiten beter op elkaar aan, de inhoud is weer helemaal up-to-date en de cursist maakt meer geleidelijk de stap naar niveau B2 (Staatsexamen II).

Een greep uit de beoordelingen:

  • Deel 4 kent een meer geleidelijke opbouw in moeilijkheidsgraad (dan het oude deel 3).
  • Het taalgebruik van de eerste drie hoofdstukken van deel 4 overlapt met het taalgebruik van het eindniveau van deel 3 (B1), waardoor beide delen goed op elkaar aansluiten. Bovendien worden minder frequente woorden in het begin van deel 4 nog uitgelegd.
  • Doordat vanaf het begin in deel 4 een onderdeel Oefenen voor Staatsexamen II is opgenomen in elk hoofdstuk, wordt het einddoel al snel zichtbaar en concreet voor de cursist. Tegelijk is dit onderdeel in het begin nog voldoende afgestemd op alledaagse en herkenbare situaties waardoor het voor de cursisten goed te doen is.
  • De thematische indeling van deel 4 zorgt ervoor dat taalverwerving meer vanuit de context kan plaatsvinden en beter inspeelt op de (deels onbewuste) associaties met de eigen taal of een reeds bekend taalbegrip.
  • De grammaticale uitleg is verbeterd.
  • Er is een geleidelijke opbouw naar een minder gesloten vraagstelling, waardoor de cursisten echt toewerken naar het Staatsexamen II.
  • Het materiaal is door een strakke en voorspelbare opbouw en het gebruik van heldere instructies zeer geschikt voor zelfstandig doorwerken.
  • Zekerheid, zelfvertrouwen en zelf initiatief nemen worden gestimuleerd, dit is een goede basis voor het slagen voor het NT2-examen.
  • Bijzonder goed vind ik de uitspraak en intonatie-oefeningen.

De auteurs zullen naar aanleiding van de beoordelingen nog de laatste wijzigingen aanbrengen. Takenboek 4 zal verschijnen in het najaar van 2012.

Verschijning CODE Plus takenboek 3

Takenboek 3 is geheel afgerond en ligt bij de drukker. Aan het online lesmateriaal, behorende bij dit deel, wordt momenteel de laatste hand gelegd. Naar verwachting is CODE Plus takenboek 3 vanaf begin juni beschikbaar!