FAQ

Veelgestelde vragen over CODE Plus:

 • Wat is CODE Plus?

  CODE Plus is de herziene en geactualiseerde editie van het gewaardeerde CODE, een basisleergang Nederlands voor hoogopgeleide anderstaligen. Het biedt taalniveauverhoging van niveau 0 tot maximaal B2 (Staatsexamen II).

  CODE Plus is een betaalbaar totaalpakket voor hoger opgeleide anderstaligen om de Nederlandse taal te leren. Het bestaat voor cursisten per niveaustap uit: een takenboek, online oefenmateriaal en oefenschriften. Voor docenten is er: online extra materiaal, een uitgebreid volgsysteem, audio cd’s en dvd’s.  

 • Wat kost CODE Plus?

  Voor een volledig overzicht van de kosten van CODE Plus klik hier.

 • Wanneer verschijnt CODE Plus?

  Takenboek 1 (0-A1) en takenboek 2 (A1-A2) met het ondersteunende online oefenprogramma van CODE Plus verschijnen in januari 2012. Takenboek 3 met online oefenprogramma (A2-B1) verschijnt in maart en takenboek 4 met online oefenprogramma (B1 - B2) in juli 2012.

  Wilt u op de hoogte gehouden worden van de exacte verschijningsdata en andere handige informatie over onze leermiddelen NT2?

  >> Meld u hier aan voor onze digitale NT2 nieuwsbrief.

 • Hoe is CODE Plus opgebouwd?

  CODE Plus bestaat uit vier delen, per deel één niveaustap van het Europees Referentiekader voor Nederlands als tweede taal.

  De bewezen succesvolle aanpak van CODE Plus bestaat eruit dat cursisten niet alleen de taal maar ook de Nederlandse samenleving leren kennen. Door de taakgerichte aanpak is het een praktische methode. Elk hoofdstuk en elke taak heeft een herkenbare, vaste structuur. Het voorbereiden, uitvoeren en afronden van een taak doen cursisten in het boek. Het oefenen met de vaardigheden en grammatica en spelling, en het extra oefenen doen cursisten op de website. Cursisten en docenten kunnen de voortgang en resultaten bekijken via het volgsysteem.

  CODE Plus bestaat voor cursisten per deel en per niveaustap uit: een takenboek, online oefenmateriaal en oefenschriften. Voor docenten is er: online extra materiaal, een uitgebreid volgsysteem, audio cd’s en dvd’s.  

 • Welke examens kunnen met CODE Plus worden behaald?

  CODE Plus is opgebouwd uit vier takenboeken met bijbehorend online oefenmateriaal. Elk takenboek beslaat één niveaustap (0 tot A1, A1 tot A2, A2 tot B1, B1 tot B2). De volgende examens zijn hiermee te behalen:

  A1: Basisexamen inburgering in het buitenland. Het basisniveau om je in Nederland te kunnen redden.

  A2: Inburgeringsexamen

  B1: Staatsexamen I

  B2: Staatsexamen II

 • Wat voor lessen kan ik met CODE Plus geven?

  Met CODE Plus kunt u zowel korte als lange trajecten NT2 geven tot Staatsexamen programma II.

  Daarmee is CODE Plus geschikt voor verschillende doelgroepen, variërend van expats die tijdelijk in Nederland wonen, uitwisselingsstudenten, studenten die een zomercursus volgen of studenten die een Nederlandstalige studie volgen, tot hoogopgeleide migranten.

  CODE Plus leent zich door het online oefenprogramma en de opdrachten in de takenboeken  goed voor zelfstandig werken en werken met heterogene en kleinere groepen.

 • Wat is het verschil tussen CODE en CODE Plus?

  De grootste verschillen tussen CODE en CODE Plus zijn:

  1. Vier in plaats van drie taakboeken, één per niveaustap (dus 0-A1, A1-A2, A2-B1 en B1-B2).
  2. Een website met het bijbehorende digitale oefenmateriaal in plaats van een cd-rom.
  3. Een online volgsysteem met voortgang en resultaten.
  4. Geactualiseerde en ingrijpende herziening van oefeningen, teksten, kaders en assessments. 
  5. Woordenschatoefeningen per taak in plaats van per hoofdstuk.
  6. Herhaling van grammatica van takenboek 1 in takenboek 2 en van takenboek 2 in takenboek 3.
  7. Meer spreekoefeningen en meer variatie in de spreekoefeningen.

 • Welke werkvormen kent CODE Plus?

  CODE Plus bestaat uit boeken en een online oefenprogramma per niveaustap. Zelfstandig werken wordt afgewisseld met samenwerken met cursisten voor spreekoefeningen en groepslessen met de docent. U beschikt hiermee over een grote variëteit in oefentypen, gesloten en open vragen en groepsopdrachten.

 • Hoe begin ik met CODE Plus?

  Voor cursisten is per niveaustap een takenboek en een licentie beschikbaar via de (online) boekhandel. Docenten kunnen een gebruikersexemplaar van de takenboeken bestellen en betalen daar 20% voor. De docentlicentie met toegang tot al het lesmateriaal en cursisten volgsysteem kunt u rechtstreeks bij ThiemeMeulenhoff bestellen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via T 088 - 800 20 16 of E nt2@thiememeulenhoff.nl.

 • Kunnen docenten en cursisten ook thuis aan de slag?

  Ja. CODE Plus is een online programma dat vanaf elke computer met een internetverbinding bereikbaar is met behulp van een persoonsgebonden gebruikersnaam en wachtwoord. De resultaten worden online opgeslagen.

 • Kan ik CODE Plus eerst uitproberen?

  Zodra CODE Plus leverbaar is kunt u een gratis proefpakket aanvragen. U ontvangt dan het takenboek 0-A1 en de bijbehorende cursistlicentie voor het online lesmateriaal. Proefpakketten kunt u aanvragen via onze klantenservice: T 088 - 800 20 16 of E nt2@thiememeulenhoff.nl.

  CODE Plus is leverbaar vanaf januari 2012. Wilt u al eerder kennismaken met het product? Kom dan naar de introductiebijeenkomst op dinsdag 29 november 2011.

  >> Meer informatie

   

   

 • Wat is de studielast van CODE Plus?

  Takenboek 1 + online oefenprogramma (Niveau 0-A1)
  Deel 1 bestaat uit 7 hoofdstukken en heeft een studielast van 12 uur per hoofdstuk, in totaal ca. 80 uur 

  Takenboek 2 + online oefenprogramma (Niveau A1 – A2)
  Deel 2 bestaat uit 8 hoofdstukken en heeft een studielast van 12 uur per hoofdstuk, in totaal ca. 90 uur

  Takenboek 3 + online oefenprogramma (Niveau A2 - B1)
  Deel 3 bestaat uit 14 hoofdstukken en heeft een studielast van 16 tot 20 uur per hoofdstuk, in totaal 224-280 uur

  Takenboek 4 + online oefenprogramma (Niveau B1 – B2)
  Deel 4 bestaat uit 10 hoofdstukken en heeft een studielast van 32 tot 40 uur per hoofdstuk, in totaal 320-400 uur

  De studielast hierboven is inclusief het online oefenprogramma!

  Voor alle niveau stappen geldt dat maximaal 50% van het lesmateriaal in de les (in groepjes en/of met de docent) behandeld wordt. De overige 50% is geschikt voor zelfstudie, thuis of in een OLC.

Nieuws