CODE versus CODE Plus

CODE Plus is de nieuwe editie van de bekende methode CODE. Bij de ontwikkeling is sterk rekening gehouden met de wensen van de huidige gebruikers. Hieronder staan de belangrijkste verschillen op een rij.

  1. Vier in plaats van drie takenboeken, één per niveaustap (dus 0-A1, A1-A2, A2-B1, B1-B2).
  2. Een website met het bijbehorende digitale oefenmateriaal in plaats van een cd-rom.
  3. Een online volgsysteem met voortgang en resultaten.
  4. Geactualiseerde en ingrijpende herziening van oefeningen, teksten, kaders en assessments.
  5. Woordenschatoefeningen per taak in plaats van per hoofdstuk.
  6. Herhaling van grammatica van takenboek 1 in takenboek 2 en van takenboek 2 in takenboek 3.
  7. Meer spreekoefeningen en meer variatie in de spreekoefeningen.

Nieuws